vendredi 17 septembre 2010

Youn nan Aktivite nan kan an

TELESANT MOBIL
Se yon inisyativ GROUPE MEDIALTERNATIF, ki jwenn sipo UNESCO, AFP, CHF ak REPORTERS SANS FRONTIERES, chak jou nou tabli nan yon kan soti 9 vè nan maten pou rive 4 è nan apre midi ak yon inite mobil kominikasyon poun ofri jèn nan kan deplase yo posibilite pou yo itilize teknoloji enfomasyon ak kominikasyon yo. Chak vandredi se tou pa kan Acra a.